Автомобилен катализатор – един от елеменетите, които имат огромна роля за това да предпазват въздуха от вредни газове. За никого не е тайна, че производството на автомобили оказва негативно влияние върху околната среда и влияе пряко на глобалното затопляне. Азотният оксид, както и всички вредни емисии и газове, които попадат в атмосферата са пагубни не само за природата, но и нашето здраве. Все по-често се говори за по-екосъобразен начин на живот, а автомобилната индустрия не е пропусната. За да се предпази атмосферата от много вредни емисии, все по-често в автомобилостроенето се появява т.нар. автомобилен катализатор. Какво представлява и за какво служи, ще разберете в следващите редове.

 

Описание на принципа на работа на катализатора

 

Всеки един автомобилен катализатор, или наричан също каталитичен конвертор, е част от изпускателната система на автомобила. Неговата главна роля  е ефективно да намалява вредните емисии от изгорелите автомобилни газове в атмосферата като въглероден оксид, въглеводород, азотен оксид и др.

 

Автомобилният катализатор се намира между ауспуховата и горивната система метална кутия, която се закрепя към изпускателната система на колата. Тази кутия има две тръби – една служи за вход, а другата за изход Входът на катализаторът е свързан с двигателя. През него влизат отработените газове. Изходът на всеки автомобилен катализатор е свързан с тръбата на изпускателната система на кола.

Всички обработени газове от двигателя попадат в катализатора. Вътре в него протичат множество химични реакции. Вредните газове се обработват и се преобразуват в безвредни безвредни такива, които без проблем и опасност могат да попаднат  в околната среда.

 

Съставни елементи на катализатора

 

Всеки автомобилен катализатор има няколко компонента, от които е съставен. Нека видим кои са те

  • Тръби – Вече споменахме за тях – една служи за вход, другата за изход. Изработени са от неръждаема стомана;
  • Субстрат – Това е вътрешната структура на катализатора. Има няколко вида субстрати като най-популярния и използван това е керамичният;
  • Благородни метали и покритие – намират се във всеки каталитичен конвертор и благодарение на тях се получава реакцията. Едни от най-често срещаните такива са: платина, цирконий, никел, барой, родий и др.;
  • Корпус – Това е външната обвивка на всеки каталитичен конвертор. Изработва се от неръждаема стомана и в него се намират субстрата и други важни елементи.

 

За какво служи един автомобилен катализатор? 

 

Най-общо казано един автомобилен катализатор служи за намаляване на вредните емисии от отработените газове в двигателя. Всички знаем, че по време на движение на един автомобил в атмосферата се отделят купища вредни емисии и газове. Едни от най-опасните са въглеродният диоксид, азотният оксид, въглеводорода и др. Благодарение на изпилзването на автомобилнията катализатор в автомобилостроенето обаче, колите днес са доста по-щадящи към околната среда.

 

Колко вида автомобилни катализатори има?

 

Има 3 основни вида автомобилен катализатор. Обикновено са изработени от метал или керамика, като керамичните са по-често срещани.  Според вида на двигателя на автомобила се подбира и вида на самия катализатор. Нека видим по-отблизо и трите вида каталитичен конвертор.

 

Двукорпусен катализатор

 

Този тип катализатор в изграден от два корпуса, които са свързани един към друг. Механизмът на работа е следният – изгорелите газове минават през катализатора за пречистване от азотния оксид. След това минават през окисляващия катализатор.

 

Окисляващ катализатор

 

Окисляващи автомобилен катализатор се справя идеално с пречистването от  въглеводород и въглеродния оксид, но се затруднява с изчистването на  азотния оксид. Този тип катализатори са се използвали през 70-те години на миналия век в САЩ. В днешно време много рядко можем да го срещнем. 

 

Трипътен катализатор

 

Този тип катализатор е най-широко разпространен и се използва предимно при модерните и съвременни автомобили с бензинови двигатели. При трипътния автомобилен катализатор се осъществява оксидация и на трите елемента едновременно – въглеводород, въглероден диоксид и азотен оксид.

Както казахме, трипътните катализатори се използват при бензиновите двигатели и са оборудвани с датчик , който контролира нивото и количеството на кислорода.

При дизеловите двигатели много често се случва вместо катализатор да се използва и поставя специален вид метално фолио. То е изработено е от неръждаема стомана и също като катализатора има покритие от благородни метали.

През последните няколко години се популяризира още един метод за понижаване на количеството азотен оксид от двигателя в атмосферата. Този метод е познат като рециркулация на отработените газове. Той включва употребата на амоняк, който се впръсква в отделен метален елемент. Идеята е, че чрез него се пречистват всички останали газове.

 

Използването на автомобилен катализатор в модерно автомобилостроене определено е много ценно. По този начин не само, че се грижим да опазваме доколкото е възможно атмосферата от вредни емисии, но и самата работа на двигателя и автомобила е по-чиста и по-добра.